Please select a page template in page properties.

Tillförlitlig värmeförsörjning. Med flexibla kombibrännare.

Weishaupt kombibrännare WGL30-40 för gas och olja (70 upp till 550 kW)

Weishaupt kombibrännare kan eldas med både olja och gas. Vanligtvis används gas vid normaldrift. Bränsleomkopplingen mellan gas och olja kan även göras mycket enkelt med fjärrstyrning via en fältbussmodul.

Spara energi
Hög effektivitet

Den digitala reglertekniken säkerställer att brännaren producerar precis så mycket värme för pannan som behövs just för tillfället. Oljepumpen drivs av en separat motor och är urkopplad vid gasdrift. Det skonar pumpen och sparar energi. Det elektroniskt styrda luftspjället stängs vid stillestånd och förhindrar på så sätt att eldstaden kyls ner.

Fördelar
Tyst drift

Luftintaget är ljuddämpad. Driften av dessa brännare har därför en låg ljudnivå.

Lång livslängd

Bakom Weishaupts brännarteknik ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material.

Fördelaktigt kostnad/effekt-förhållande

Den nyutvecklade blandningsdelen möjliggör ett lågt anslutningstryck. På så sätt kan mindre armaturdimensioner användas.

Perfekt elektronik

En Förbränningsprocessor  med integrerad plintlåda samt kodade och numrerade anslutningskontakter är inte kryptiska. Det går snabbt att koppla bort komponenter, vilket underlättar service och förhindrar felaktig anslutning. Helt enkelt perfekt!

Systemlösning
Framtidssäker

Den digitala reglertekniken gör det möjligt att kommunicera med andra system. Detta gör det möjligt att övervaka systemet, justera inställningarna och diagnostisera felmeddelanden samt att koppla brännaren till ett MSR-system.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

WGL kombibrännare. Tillförlitlig värmeförsörjning.

Pålitliga, ekonomiska och till ett fördelaktigt pris. WGL-brännarna passar perfekt in i W-serien och förenar på så sätt alla fördelarna från W-serien med ett flexibelt bränsleval.

Digital förbränningsprocessor med kopplingsplint

  • Kodade och numrerade kontakter förhindrar felaktig anslutning
Opener
Tilläggsmoduler

  • Till analoga in- och utgångar
  • Och till busskommunikation (valfritt)
Opener
O2-modul och O2-sond

  • Dessa externa komponenter med kontakter används för reglering av förbränningen
  • Komponenterna förbättrar säkerheten och systemeffektiviteten och kommer att ha betalt sig på kort tid
Opener
Up