Please select a page template in page properties.

Splitvärmepump WWP LS kompakt

Den nya kompakta Weishaupt splitvärmepumpen WWP LS K finns i två storlekar på 8 resp. 10 kW. Den nyutvecklade inomhusenheten med en integrerad beredare på 165 liter och alla nödvändiga hydraulikkomponenter är platsbesparande och lätt att transportera in i huset och att installera.

Det är en speciell fördel i samband med transport av värmepumpen till svåråtkomliga rum att inomhusenheten och beredaren kan separeras från varandra.

Splitvärmepumpen kännetecknas av sin höga prestanda. Den är också väldigt tyst och lätt att använda tack vare den intuitiva regleringen. Standardversionen av denna värmepump kan också kyla, både tyst och dynamiskt. Med den nya Weishaupt appen kan du göra din smartphone eller surfplatta till systemets primära styrenhet, om så önskas.

Elektronisk BiFlow-expansionsventil
Den elektroniska BiFlow-expansionsventilen med 490 steg och elektronisk snabbstart (ca. 2 min.) bidrar också till värmepumpens höga effektivitet. Det finns bara en ventil för uppvärmning, kylning och avfrostning.

BlueFin-förångare
Utomhusenheten är utrustad med en förångare med en speciell BlueFin-beläggning. Det ger ökat korrosionsskydd och smuts fäster inte så lätt på ytan. Att smuts tycks glida av förbättrar avfrostningsprocessen. Avfrostningsfunktionen körs automatiskt.

Dubbel-rullkolvkompressor
Dubbel-rullkolvkompressorn med den effektiva invertern ger tyst drift, snabb uppnående av börvärde och lång livslängd. Kompressorn är effektivt värme- och ljudisolerad och avger inget ljud från lagren.

Högeffektiv fläkt
Fläktens borstlösa och energibesparande motor gör fläkten mycket effektiv och bidrar till en lång livslängd. Vingarnas form är aerodynamisk och anpassad till stora luftmängder.

Nattdrift
I den speciella nattdrift kan hastigheten minskas under en viss tidsperiod (t.ex. på natten). Tidsperioden kan ställas in efter individuella önskemål. Under denna period kommer splitvärmepumpen att gå ännu tystare. Den primära värmetillförseln påverkas inte av detta.

Kondensatbehållare utan el-värme
Kondensatet passerar genom vissa öppningar, vilket ger säker drift ner till -20 °C. Det finns därför inget behov av elektrisk uppvärmning.

Inomhusenhet - varmvattensystemkomponenter
Hydraulikenheten (inomhusenheten) är som standard utrustad med: Kondensor med diffusionstät värmeisolering, expansionskärl, säkerhetsventil med avluftning, smutsavskiljare, högeffektiv shuntpump (energiklass A) för uppvärmning och varmvatten med en tät trevägsventil.

Inomhusenhet - elektroniska systemkomponenter
Inomhusenheten är utrustad med följande elektroniska komponenter: andra värmekällor för uppvärmning samt varmvatten, flödessensor, fram- och returledningsgivare, LED-driftsstatusindikator och manöverenhet integrerat i inomhusenheten med färgdisplay av hög kvalitet.

Intuitiv reglering
Den nya manöverenheten med färgdisplay manövreras med den välbekanta vrid- och tryckknappen från Weishaupt. Värmepumpen tas i drift snabbt och enkelt med driftsättningsassistenten. Inställningsvärdena indikeras med klartext.

Användarvänlig drift med en app eller en webbläsare
Med LAN-gränssnittet, som är standard, och Weishaupt värmestyrningsportalen (WEM-portalen) Den nya, kompakta splitvärmepumpen kan enkelt och säkert styras från en dator, smartphone eller surfplatta via nätet. Naturligtvis är det också möjligt att använda värmepumpen från en enhet i bostaden (tillval).

Kylfunktion som standard
Redan i standardutförandet är tyst och dynamisk kylning möjlig.

Flexibel anslutning
Värme, varmvatten och cirkulation kan valfritt anslutas till vänster, höger eller ovanifrån.

Varmvattenberedare WAS 165 Eco
Varmvattenberedare WAS Eco innehåller 165 liter och är utrustad med en effektiv rörspiral på 1,7 m2. Med den nya kompositvärmeisoleringen med vakuumisoleringspanelen (VIP) är värmeförlusten i beredaren mycket begränsad.

Up