Please select a page template in page properties.

Weishaupt koncernen

Med över 4300 medarbetare räknas Weishaupt koncernen till ett av de ledande företagen för brännare, kondenserande pannor, värmepumpar, solfångare och byggnadsautomation.

Kärnverksamheten är Max Weishaupt GmbH i Schwendi i södra Tyskland med sitt fabriksegna forsknings- och utvecklingsinstitut.
Företaget som grundades 1932 är sedan 2009 registrerat som ett holdingbolag, som består av tre företag och täcker in områdena energiteknik, energiutvinning och energimanagement.

Energiteknik: Weishaupt erbjuder ett utbrett produktsortiment med brännare liksom kompletta värmesystem med kondenserande värmeteknik för gas och olja samt solfångarsystem och värmepumpar för utvinning av förnybar energi.

Energiutvinning: Sedan 2009 ingår BauGrund Süd i Weishaupt koncernen. Dotterbolaget utför marksonds- och energiborrning för värmepumpinstallationer och har en samlad erfarenhet av över 3 miljoner borrmeter. Med ca 40 högprofessionella borrgrupper är BauGrund Süd ett av de ledande företagen inom utvinning av marknära geotermisk energi i Europa samt inom markundersökning.

Energistyrning: Företaget Neuberger Gebaüdeautomation ingår i Weishauptkoncernen sedan 1995 och är leverantör av intelligent byggnadsautomation. De erbjuder effektiva och kostnadssparande lösningar tillsammans med tekniska system för värme, klimat, ventilation, belysning, solskydd och säkerhetssystem av alla slag.

Up