Please select a page template in page properties.

Weishaupt koncernen på mässan ISH Energy 2019 i Frankfurt

På den stora internationella mässan ISH Energy 2019 i Frankfurt presenterade Weishaupt koncernen under mottot „nära och personlig“ det omfattande utbudet av produkter och tjänster i hall 12.0 på en mer än 2.600 m2 stort mässstånd.

Weishaupt koncernen är med över 3.500 medarbetare ett av de ledande företagen för brännare, kondenserande pannor, värmepumpar, solfångare och byggnadsautomation.

Företaget som grundades 1932 är registrerat som ett holdingbolag: tre företag ryms under samma paraply och täcker in områdena: Energiteknik (Weishaupt), Energiutvinning (BauGrund Süd) och Energistyrning (Neuberger Gebäudeautomation).

På världens största VVS-mässa ISH Energy 2019 i Frankfurt presenterade Weishaupt koncernen under mottot „nära & personlig“ det omfattanda utbudet av produkter och tjänster på en mer än 2.600 m2 stort mässtånd i hall 12.0. Följande produktområden från de tre affärsområdena presenterades på mässan:

Energiteknik:

 • Vägghängande, kondenserande gaspannor från 2 upp till 800 kW med tillhörande komponenter
 • Golvstående, kondenserande gaspannor från 2 upp till 1.200 kW med tillhörande komponenter
 • Golvstående, kondenserande oljepannor (upp till 45 kW) med tillhörande komponenter
 • Högeffektiva, kompakta värmepumpar till luft, jord eller vatten (upp till 180 kW)
 • Splitvärmepumpar (upp till 16 kW)
 • Solfångare, solvärmekomponenter och beredare/regleringsenheter
 • Regleringsenheter och även på distans
 • Gas-, olja- och kombibrännare med digital förbränningsprocessor (upp till 32.000 kW) (kan även används för simultandrift från 1 MW)
 • Ett stort utbud av tjänster till installatörer och rådgivande ingenjörsföretag i samband med rådgivning, dimensionering, beställning, leverans, installation / driftsättning och service av system

Energiutvinning:

 • Geoplus®-jordsondborrning
 • Hydroplus®-brunnsborrning
 • Automatisk kvalitetskontroll av tätning runt borrhålet

Energistyrning:

 • Byggnadsautomatik

 

1. Kondenserande pannor

1.1 Nyhet: De kondenserande gaspannorna Thermo Condens WTC-GW 80/100-A

Med de nya kondenserande gaspannorna WTC-GW 80/100-A utvidgar Weishaupt effektområdet för de vägghängande, kondenserande pannorna från tidigare 60 kW till 100 kW – för kaskader upp till 800 kW.

Den höga kvaliteten på de nya pannorna gäller också för själva höljet. Tack vare den hantverkarvänliga montageskenan och den dubbla nivåregleringsanordningen kan pannan inte bara snabbt riktas in i exakt nivå, utan även förskjutas horisontalt och vertikalt. Kabelns bakre vägg gör det enkelt att ansluta ledningarna, och skåpdörrens position gör det enkelt att underhålla komponenterna i höljet. De elektroniska komponenterna (till höger) finns separat och skyddas från vatten från de hydrauliska och mekaniska komponenterna (till vänster).

Den högeffektiva värmeväxlaren är tillverkad av en kvalitativt högvärdig aluminium/kisel-sandgjutning. Den utmärker sig genom en hög värmeledningsförmåga (6,7 x bättre än rostfritt stål), effektivitet, robusthet och sin långa livslängd. Höljet har en stor öppningsbredd vilket gör det lättare att utföra service och pannrengöring.

Det självkalibrerande Weishaupt SCOT-systemet (Safety Combustion Technology) säkerställer alltid, även vid olika gassammansättningar, en optimal förbränningskvalitet. Moduleringsområdet för den nya panngenerationen når ända ner tilll 14,4 kW (vid 50/30 °C).

Efter kontroll av vissa villkor föreslår driftsättningsassistenten de hydraulikvarianter som är lämpliga. Med urvalet av den önskade hydrauliken kommer flera förinställda reglerparametrar. Det underlättar driftsättningen och är tidssparande och förhindrar inställningsfel.

Det modulära energimanagementsystemet (WEM) från Weishaupt är universellt användbart – även vid komplexa anläggningssystem och kan utvidgas. Med ett LAN-gränssnitt och Weishaupt Energi-Management-Portalen (WEM-portalen) kan man enkelt och säkert kommunicera med den kondenserande gaspannan över nätet från en dator, smartphone eller tablet. På detta sätt är det möjligt att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna.

1.2 Nyhet: Kondenserande oljepanna Thermo Condens WTC-OB B (20-35 kW)

Sedan WTC-OB 18-B pannan introducerades 2018, finns de nu också i storlekarna 25, 30 og 35 kW i den nya generationen. De nya pannor är utrustade med Weishaupt purflam®, som är förinställt från fabrik.

Pannan väljer steg 1 eller 2 beroende på värmebehovet och är oljebesparande.

Den högeffektiva värmeväxlaren är tillverkad av en kvalitativt högvärdig aluminium/kisel-sandgjutning, är helt värmeisolerad och ger en årlig verkningsgrad på upp till 92 %. Detta motsvarar energiklass A. Pannorna kan öppnas mycket vid fronten för underhåll av pannan.

Den integrerade ljuddämparen för avluft och tilluft ger tyst drift. Bakom pannlocket finns också en enhet bestående av oljefilter och avluftare, som är lätt att underhålla.

 

2. Värmepumpar

2.1 Nyhet: Luft/vatten-värmepump Biblock WWP LB (10 kW)

Den nya varvtalsstyrda Weishaupt luft/vatten-värmepump Biblock WWP LB har ett effektområde på 3 upp till 10 kW. Värmepumpen är mycket tyst och effektiv och kompletteras av en effektiv utomhusenhet. Utomhusenheten är i sin nya design utrustad med en stor förångare med en mottagningsyta på 45 m2 och försedda med en speciell BlueFin-ytbehandling som ger högt korrosionsskydd. De aerodynamiska lamellerna och den innovativa fläkten med vingar formad som ugglevingar ger särskilt tyst drift. På en avstånd av 1,5 meter mäts endast 35 dB(A). Den elektroniska expansionsventilen med snabbstart ger också hög effektivitet.

Inomhusenheten är utrustad med en scroll-kompressor med en snabb inverter, vilket ger tyst drift, snabb uppnående av börvärden och lång livslängd. Med ånginjektion och den extra värmeväxlaren med elektronisk expansionsventil fungerar den nya Biblock-värmepumpen vid utomhustemperaturer ner till -22 °C och kan ge framledningstemperaturer på upp till 65 °C. Värmepumpen har mycket utrustning som standard, t.ex. avluftare, smutsavskiljare, komplet utrustning för kyldrift, flödessensor med integrerad värmemängdsmätning samt en ytterligare värmekälla för uppvärmning och varmvattenberedning.

Användningen av den nya värmepumpen är intuitiv från färgdisplayen med LED-driftsstatusindikator. Med hjälp av den integrerade driftsättningsassistenten kan montören välja rätt hydraulikvariant och driftsätta systemet snabbt och enkelt.

2.2 Nyhet: Intuitiv användning av alla Weishaupt Monoblock-värmepumpar

Nu erbjuder Weishaupt den intuitiva användningen på alla Monoblock-värmepumpar från en 4,3" stor färg-touch-display med LED-driftsstatusindikator. I användningsmenyn finns en simpel värme-kyl-funktion. Dessutom ges information om: Datum/tid, flöde, varmvatten och utomhustemperatur, värmepumpens status och tillgängliga menyer. När LED-driftsstatusindikatorn bredvid displayen lyser grönt indikerar det att värmepumpen går utan fel.

 

3. Beredare och stationer

3.1 Nyhet: Sekundärvärmeväxlare WHI apartment

Den nya elektroniskt styrda sekundärvärmeväxlaren WHI apartment är funktionerna värmeöverföring, varmvattenberedning och registrering av förbrukning kombinerat i en gemensam enhet.

Både för nybyggnation och för befintliga byggnader föredrar fler och fler entreprenörer, ingenjörer och vvs-installatörer en värmeväxlare. Detta beror på den höga hygienstandarden för varmvattnet såväl som kompatibiliteten med de kondenserande pannorna och värmepumparna. Dessutom är sekundärvärmeväxlaren i sin kompakta design inte större än ett fördelningsskåp. Sekundärvärmeväxlaren kan t.ex. används i bostadsbyggande och alla andra ställen med höga krav på varmvattens hygien.

 

4. Gas-, olja- och kombibrännare

4.1 Nyhet: Varvtalsstyrning och O2-reglering på kompaktbrännarserie W

Nu erbjudar Weishaupt de energibesparande teknologierna varvtalsstyrning och O2-reglering även för W-brännarserien (upp till 570 kW).

Varvtalsstyrningen av fläktmotoren reducerar elförbrukningen betydligt (upp till 70 %) och ljudemissionen (med upp till 9 dB(A)) och ger en mjuk brännarstart. O2-regleringen reducerar bränsleförbrukningen, ger stabila förbränningsvärden och konstant driftövervakning.

4.2 Nyhet: Produktutvidgning med Ultra LågNOx-teknologi PLN och 4LN+rökgasåterföring (RTF)

I takt med att NOx-emissionskraven inom EU och i länder som Kina och USA har förstärkts, har Weishaupt utvidgat sitt sortiment av Ultra LågNOx-brännare. Med gasbrännare WM-G30 (upp till ca. 4.200 kW) har Weishaupt utvidgat sit sortiment inom PLN-brännare. PLN står för Premix-LågNOx – ett system som kombinerar förblandning med ytförbränning. Den huvudsakliga fördelen med detta förbränningssystem är att, förutom de gängse pannorna, även eldstäder nu kan eldas med betydligt mindre geometrier, och att NOx-värden lägre än 20 mg/kWh nu är möjligt. Med gasbrännarna WM-G50 (upp till 11.000 kW) och kombibrännarna WM-GL20 (upp till 2.000 kW) resp. WKmono-GL80 (upp till 17.000 kW) utvidgar Weishaupt brännarsortimentet av LågNOx-utförandet 4LN med rökgasåterföring (RTF), som kan uppnå NOx-värden lägre än 30 mg/kWh (vid gas). 4LN-brännarna är utrustade med rökgasåterföring, och regleringskomponenterna är integrerade i brännaren. De speciellt anpassade blandningsdelarna och den digitala brändarstyrningen säkerställar driftsäker tändning, hög flamstabilitet och säkra driftsförhållanden.

 

5. Byggnadsautomatik från Neuberger uppfyller de högsta kraven

Detaljerad information om nyheterna finns på www.neuberger.net

 

6. Marknära geotermi: Tjänster från BauGrund Süd

6.1 Geoplus® jordsond

Geotermisk energi är en miljövänlig och hållbar energiform. BauGrund Süd tillhör de ledande företagen i Europa inom marknära geotermi och kan på grund av sin kompetens och expertis göra transparenta och entydiga erbjudanden till entreprenörer och VVS-installatörer.

En geoplus®-jordsond från BauGrund Süd är alltid ett komplett projekt, där alla faser från markanalys till anslutning av värmepumpen ingår. Alla kostnader ingår också.

6.2 Hydroplus® brunnsborrning

Grundvattnet är det mest effektiva av alla energikällor när det gäller värmepumpar. En Weishaupt vatten/vatten-värmepump kan leverera upp till fem gånger så mycket värme jämfört med den använda elektriska energin. Detta förutsätter dock att brunnsborrningen, som säkerställer att grundvattnet fortfarande kan användas som energikälla, är professionellt etablerad. Till detta använder Weishaupt sitt dotterbolag BauGrund Süd. Europas ledande företag inom geotermi har även kompetens inom brunnsborrninger och gör också her transparenta och kompletta erbjudanden.

6.3 Automatisk kvalitetskontroll av tätningen runt borrhålet

Geoplus® jordsonden från BauGrund Süd levereras nu också med automatisk kvalitetskontroll av tätningen runt borrhålet. Genom att använda det nämnda återfyllningsmaterialet och en exakt mätteknik dokumenteras att tätningen runt borrhålet har utförts tekniskt korrekt.

Tätningen runt borrhålet är en mycket viktig detalj i sondsystemet. Området mellan borrhålsväggen och marksonden förseglas med ett speciellt byggmaterial. Tätningen säkerställer en optimal temperaturförbindelse mellan jordsonden och jorden runt borrhålet. Den oönskade förbindelsen mellan två grundvattenbärande skikt, en så kallad "hydraulisk kortslutning", förhindras också på detta sätt.

De vanligaste problemen med ett marksondsystem beror på fel i tätningen runt borrhålet. Det kan bli dyrt att spara in på fel kostnader.

Up