Please select a page template in page properties.

Rekordår med värmeutrustning: Weishaupt säljer för mer än konkurrenterna 2018

Framgång med värmepumpar, kondenserande gaspannor och andra värmelösningar inom värme och energi: Weishaupt koncernen kan 2018 registrera en rekordomsättning på 635 miljoner Euro. Dessutom introducerar Weishaupt nya, effektiva värmeprodukter. Genom omfattande investeringar på 420 miljoner Euro under det senaste decenniet är Weishaupt väl förberedd för framtiden. På den stora ISH-mässan i Frankfurt 11-15 mars 2019 presenterar Weishaupt koncernen, Weishaupt, BauGrund Süd och Neuberger Gebäudeautomation, alla sina produkter och tjänster.

Weishaupt koncernen, en systemproducent inom energi, har under 2018 lyckats öka sin omsättning utomlands med 7 % jämfört med föregående år till 635 miljoner Euro. På den tyska hemmamarknaden kunde Weishaupt se en tillväxt på så mycket som 10 %. Företaget, som grundades 1932, har därmed presterat betydligt bättre än branschgenomsnittet. Weishaupt koncernen sysselsätter 3 580 medarbetare världen över och består av företagen Max Weishaupt GmbH (från pannor till värmepumpar för privata hem till stora brännare för industrin), BauGrund Süd (borrningar för marknära geotermi) och Neuberger Gebäudeautomation (byggnadsautomation).

Det har varit stort intresse för särskilt värmepumpar från Weishaupt. I Tyskland sålde Weishaupt 22 % mer under 2018 jämfört med föregående år. Samtidigt återspeglar detta en allmän trend på värmemarknaden. Redan 2017 var värmepumpar det mest installerade värmesystemet i nybyggnation i Tyskland. Weishaupt har sedan 2007 byggt upp ett brett utbud av värmepumpar för användning av energi från luft, mark och vatten. Till detta kommer Weishaupt-företaget BauGrund Süds kompetens inom jordborrning och borrning för utnyttjande av värme från mark och vatten.

Försäljningen av kondenspannorna på Weishaupt ökade också med 12 % 2018 och ligger också betydligt över den genomsnittliga tillväxten i branschen i Tyskland.

Positiv återblick
Direktör Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt gör en positiv genomgång av gruppens aktiviteter genom åren: „Den mycket gynnsamma utvecklingen beror också på den betydande kontinuitet som präglat alla affärsområden under de senaste decennierna.“ Direktören, som i februari 2019 firade sin 80-årsdag, betonar dock: „Med sin expertis inom värmeanläggningar är Max Weishaupt GmbH fortfarande kärnan i Weishaupt koncernen. De två viktiga affärsområdena byggnadsautomation och geotermi togs med när Neuberger först blev en del av gruppen 1995 och sedan BauGrund Süd 2009. Hela koncernen har haft nytta av den fortsatta utvecklingen av alla tre områdena sedan dess. Detta beror på synergin mellan de enskilda företagen, och det breda sortimentet ger oss en unik position i hela branschen.“

Investeringar i framtiden
Weishaupt koncernen har sedan 2010 arbetat med ett tioårigt investeringsprojekt på 420 miljoner Euro. Investeringar görs i försäljning, produktionsanläggningar, logistik och forskning och utveckling. I detta sammanhang togs den nya logistikanläggningen i bruk 2018 på fabriken i Schwendi – en investering på 30 miljoner Euro. Nästa projekt blir öppnandet av det nya nordamerikanska huvudkontoret i Kanada samt ett helt nytt huvudkontor för BauGrund Süd. Samtidigt fortsätter Weishaupt att stödja forsknings- och utvecklingsavdelningen i att skapa effektiva produkter.

VVS-installatörer som samarbetsparter
Den fortsatta framgången i Tyskland beror inte bara på effektiva och tillförlitliga produkter utan särskilt också på goda partnerskap med installatörer, säger Dipl.-Ekon.-Ing. Thomas Weishaupt. „Vi lär oss gång på gång hur viktigt detta samarbete är för installatörerna. Undersökningar bland ett representativt urval installatörer visar hög tillfredsställelse,“ berättar Weishaupt direktören. Av särskilt viktiga erbjudanden till installatörerna nämner Dipl.-Ekon.-Ing. Thomas Weishaupt både alla former av service i förhållande till produkterna, men också att det finns många lokala filialer, endast 28 i Tyskland. De har flyttat in i sina egna byggnader och har installerat ett brett urval av produkter.

„VVS-installatörkunderna får hjälp med våra produkter via de lokala Weishaupt-avdelningarna efter behov. Det kan vara allt från teknisk rådgivning till undervisning i våra produkter.“ Därför kommer Weishaupt att ytterligare stärka filialernes kontakt med lokala installatörer.

Weishaupt på ISH 2019
På den stora internationella mässan ISH i Frankfurt am Main kommer Weishaupt Group att presentera sitt kompletta sortiment av produkter och tjänster inom värmeanläggningar, värmeutvinning och värmestyrning från 11 till 15 mars 2019 i den nya hallen 12.0 på en 2.600 m2 stor stånd.

Ladda ner pressmeddelanden

Up