Please select a page template in page properties.

Information om „Skydd mot legionella med värmepumpar“

Weishaupt har utarbetat en intressant, professionell informationsbroschyr på 16 sidor för installatörer och konsulter som vill informera sina slutkunder om hur de skyddas mot legionellabakterier i samband med värmepumpar.

Hygien i varmvattenberedare är föremål för DIN EN 1988-200 och motsvarande nationella föreskrifter. Föreskrifterna har ett starkt fokus på att undvika legionellabakterier. Man gör en åtskillnad mellan små och stora system.

Informationsbroschyren (endast på tyska) från Weishaupt informerar om de olika kraven för resp. små och stora system. För att främja översikten har en tabell upprättats med fem tekniska lösningar med olika kravprofiler för uppvärmning och för varmvatten. De fem lösningarna utvärderas utifrån deras lämplighet och förväntade drifts- och förvärvskostnader. Dessutom tillhandahålls en detaljerad beskrivning som stöds av praktiska exempel såväl som standard-systemdiagram.

Informationsbroschyrn „Legionellenschutz mit Weishaupt Wärmepumpen“ (83217301) finns som pdf-dokument på Weishaupt Partnerportalen. Du kan också få en tryckt version (endast på tyska) genom att kontakta Weishaupt Svenska, weishaupt@weishaupt.se.

Up