Please select a page template in page properties.

Hydroplus® brunnsborrning

Grundvattnet är den mest effektiva av alla energikällor när det gäller värmepumpar.

En Weishaupt vatten-till-vatten-värmepump kan leverera upp till fem gånger så mycket värme som den elektriska energin som används.

Detta förutsätter dock att brunnsborrningen, som säkerställer att grundvattnet fortfarande kan användas som energikälla, är professionellt etablerad. För detta använder Weishaupt sitt dotterbolag BauGrund Süd. Europas ledande företag inom geotermisk energi har också kompetens inom borrning och erbjuder transparenta och kompletta erbjudanden.

Et hydroplus® system från Baugrund Süd installerat tillsammans med en värmepump från Weishaupt är en säker investering.

För att göra det lättare att förstå de tekniska detaljerna och kunna göra en rättvis jämförelse av erbjudanden har Weishaupt utarbetat två översikter som svarar på de viktigaste frågorna om geotermisk energi. Dessa praktiska översikter för resp. jordsonder och brunnsborrningar kan begäras genom att kontakta en Weishaupt filial.

Up