Please select a page template in page properties.

Gasbrännare i LågNOx-utförande 4LN med rökgasåterföring (upp till 23 000 kW)

Med LågNOx-versionen 4LN kan de aktuella serierna Weishaupt monarch® gasbrännare WM samt industribrännarna WKmono och WK uppfylla de strängaste miljöföreskrifterna i världen.

En brännare i versionen 4LN har ett rökgasåterföringssystem, vars reglerkomponenter är integrerade i brännaren. Särskilt anpassade blandningsdelar och en digital förbränningsprocessor sörjer för att de pålitliga dygder såsom en tillförlitlig tändning, hög flamstabilitet och säkra driftförhållanden bevaras.

Rökgasåterföringen (ARF) åstadkommer en reduktion av syrehalten per m3 luft, en ökning av luftströmningshastigheten, en kortare fördröjningstid av förbränningsgaserna i de varma reaktionszonerna samt en sänkt flamtemperatur.

Allt detta resulterar i en sänkning av NOx-emissionerna. Avgörande vid rökgasåterföringen är den exakta doseringen av rökgasmängden.

Weishaupts digitala förbränningsprocessor W-FM 200 är därför utrustad på bästa sätt. Med endast två extra komponenter - rökgastemperaturgivare och rökgasspjäll - uppstår en rökgasflödesstyrning med hjälp av mjukvaran och som tillför korrekt mängd i varje drifttillstånd.

Lika avgörande för återföringen är även rökgastemperaturen. Den påverkar rökgasdensiteten och därmed det främjade massflödet. För ett stabilt driftförhållande av brännaren och konstant låga NOx-värden mäts rökgastemperaturen kontinuerligt. Resultatet flyter automatiskt in i rökgasspjällsöppningen som en korrigering. Mjukvaran för förbränningsprocessor W-FM 200 håller, förutom ARF-spjällstyrningen, även parametrar redo, vilka tillåter ytterligare anpassningar.

Up