Please select a page template in page properties.

LågNOx-gasbrännare PLN (upp till 2.500 kW)

Överallt där de lägsta emissionsvärdena krävs står den nya PLN-brännargenerationen till förfogande. PLN står för Premix-LågNOx – ett system som kombinerar förblandning med ytförbränning.

Den huvudsakliga fördelen med detta förbränningssystem är att, förutom de gängse pannorna, även eldstäder nu kan eldas med betydligt mindre geometrier än tidigare.

Vid ytförbränningen är en homogen gas/luftblandning av avgörande betydelse. Därför finns nu en helt nyutvecklad blandningsdel tillgänglig. Dess huvudsakliga kännetecken är den delade gas/luftledningen, där de båda medierna förenas först i brännarröret.

Gas/luftblandningen som står under tryck tränger igenom den tätmaskiga metallväven och förbränns vid dess yta. Den flammatta som uppstår har en flamtemperatur under 1200 °C och hämmar den termiska kväveoxidbildningen. NOx-värden lägre än 30 mg/kWh är nu även möjligt vid effektområden upp till 2500 kW.

Även vad beträffar reglerområdet står PLN-brännare på samma nivå som gasbrännare med fläkt. Med den elektroniska gas/luftkvotregleringen i Weishaupts förbränningsprocessorer W-FM 50, W-FM 100 och W-FM 200 är reglerområden upp till 1: 7 möjligt.

Up