Please select a page template in page properties.

Splitvärmepump WWP LS (upp till 16 kW)

Den nya Weishaupt splitvärmepumpen WWP LS finns i fyra storkelar från 8 upp till 16 kW. Värmepumparna kännetecknas av sin höga effektivitet med en COP på upp till 3,8 (vid A2/W35 enligt EN 14511). Dessutom är de väldigt tysta och mycket enkla att använda via den intuitiva regleringen.

Elektronisk BiFlow-expansionsventil
Den elektroniska BiFlow-ekspansionsventilen med 490 steg och elektronisk snabbstart (ca. 2 min.) bidrar också till värmepumpens höga effektivitet. Det finns bara en ventil för uppvärmning, kylning och avfrostning.

BlueFin-förångare
Utomhusenheten är utrustad med en förångare med en speciell BlueFin-beläggning. Det ger ökat korrosionsskydd och smuts fastnar inte så lätt på ytan. Att smutsen nästan glider av förbättrar avfrostningsprocessen. Avfrostningsfunktionen körs automatiskt.

Dubbel-rullkolvkompressor
Dubbel-rullkolvkompressorn med den effektiva invertern ger tyst drift, snabb uppnående av börvärde och lång livslängd. Kompressorn är effektivt värme- och ljudisolerad och avger inget ljud från lagren.

Högeffektiv fläkt
Fläktens borstlösa och energibesparande motor gör fläkten mycket effektiv och bidrar till en lång livslängd. Vingarnas form är aerodynamisk och anpassad till stora luftmängder.

Nattdrift
I den speciella nattdriften kan hastigheten minskas under en viss tidsperiod (t.ex. på natten). Tidsperioden kan ställas in efter individuella önskemål. Under denna period kommer splitvärmepumpen att gå ännu tystare. Den primära värmetillförseln påverkas inte av detta.

Kondensatbehållare utan el-värme
Kondensatet passerar genom vissa öppningar, vilket ger säker drift ner till -20 °C. Det finns därför inget behov av elektrisk uppvärmning.

Inomhusenhet - varmvattensystemkomponenter
Hydraulikenheten (inomhusenheten) är som standard utrustad med: Kondensor med diffusionstät värmeisolering, expansionskärl, säkerhetsventil med avluftning, smutsavskiljare, högeffektiv shuntpump (energiklass A) för uppvärmning och varmvatten med en tät trevägsventil.

Inomhusenhet - elektroniska systemkomponenter
Inomhusenheten är utrustad med följande elektroniska komponenter: andra värmekällor för uppvärmning samt varmvatten, flödessensor, fram- och returledningsgivare, LED-driftsstatusindikator och manöverenhet integrerat i inomhusenheten med färgdisplay av hög kvalitet.

Intuitiv reglering
Den nya manöverenheten med färgdisplay manövreras med den välbekanta vrid- och tryckknappen från Weishaupt. Värmepumpen tas i drift snabbt och enkelt med driftsättningsassistenten. Inställningsvärdena indikeras med klartext.

Kylfunktion som standard
Redan i standardutförandet är tyst och dynamisk kylning möjlig.

Up