Please select a page template in page properties.

Kondenserande gaspanna Thermo Condens WTC-GW 15/25-B

Den nya kondenserande gaspannan Thermo Condens WTC-GW B förenklar kommunikationen mellan människa och teknik, samtidigt som den fortsätter att vara 100 % anslutningstekniskt kompatibel med den tidigare pannversionen. Montage och service har aldrig varit enklare.

Hydraulik och mekanik till vänster, elektronik till höger
I och med den vertikala indelningen av funktionsenheterna är de olika komponenterna såsom brännare, värmeväxlare, pump etc. översiktligt anordnade och lättillgängliga vid servicearbeten. Dessutom är hydrauliken och elektroniken avskärmade från varandra med vattentäta skott.

Garanterat i nivå
Den nya kondenserande gaspannan är enkel att installera och driftsätta. Skyddssockeln i styropor, som finns integrerad i förpackningen, har två praktiska handtagsöppningar, med vars hjälp pannan enkelt kan lyftas upp i montageskenan. Tack vare den hantverkarvänliga montageskenan och den dubbla nivåregleringsanordningen kan pannan inte bara snabbt riktas in i exakt nivå, utan även förskjutas horisontalt och vertikalt med upp till 10 mm. Detta är en mycket värdefull monteringshjälp, eftersom håltagning sällan kan utföras med millimeterpassning.

Högsta effektivitet tack vare högeffektivitetsvärmeväxlare
Den vidareutvecklade högeffektiva värmeväxlaren är tillverkad av en kvalitativt högvärdig aluminium/kisel-sandgjutning. Den utmärker sig genom en hög värmeledningsförmåga (6,7 x bättre än rostfritt stål), effektivitet, robusthet och sin långa livslängd. Med sin genomtänkta noppstruktur överförs värmegaserna över värmeväxlarens yta på 6.600 cm2. Resultatet är en nominell verkningsgrad på 110,1 % (Hi) resp. 99,2 % (Hs) vid en systemtemperatur på 40/30 °C.

Förbränningsreglering SCOT med utvidgat moduleringsområde
Det självkalibrerande Weishaupt SCOT-systemet säkerställer alltid, även vid olika gassammansättningar, en optimal förbränningskvalitet. Moduleringsområdet för den nya panngenerationen når numera ända ner till 1,9 kW. Det är en stor fördel i dellastområdet som blir allt viktigare, eftersom många moderna byggnader behöver effekter som ligger under 4 kW över en längre tid.

Snabb driftsättning
Efter kontroll av vissa villkor föreslår driftsättningsassistenten de hydraulikvarianter som är lämpliga. Med urvalet av den önskade hydrauliken kommer flera förinställda reglerparametrar. Det underlättar driftsättningen och är tidssparande.

Modulärt energimanagementsystem (WEM)
Det modulära energimanagementsystemet från Weishaupt är universellt användbart och kan utvidgas med en tilläggsmodul - även vid komplexa anläggningssystem. Standardregleringen i den kondenserande gaspannan omfattar en värmekrets och en varmvattenkrets. Dessutom kan upp till 24 ytterligare värmekretsar kopplas in. Alla extra värmekretsar ansluts till den centrala reglerenheten via en tilläggsmodul.

Komfortabel styrning via app eller webbläsare
Tack vare det standardmässiga LAN-gränssnittet och Weishaupts energimanagementportal kan den kondenserande gaspannan kommunicera enkelt och säkert över nätet med en dator, smarttelefon eller surfplatta. På så sätt infrias de högsta säkerhetsstandarder som finns just nu. Naturligtvis kan styrningen alltid ske via en rumstermostat (valfritt).

Up