Please select a page template in page properties.

Kondenserande oljepanna WTC-OB 18-B

Den nya kondenserande oljepannan WTC-OB 18-B är utrustad med Weishaupt purflam®-brännaren, som är förinställd på fabriken. Eftersom den är i 2-stegsutförande använder den mycket mindre eldningsolja. Den växlar till steg 1 (12 kW) eller steg 2 (18 kW) beroende av värmekravet.

Den högeffektiva värmeväxlaren är tillverkad av en kvalitativt högvärdig aluminium/kisel-sandgjutning, är helt värmeisolerad och utmärker sig genom en hög värmeledningsförmåga på 92 %. Det motsvarar energiklass A. Den breda dörren på framsidan av pannan gör det enkelt att underhålla pannan utan att behöva ta bort konvektionsdelen.

Den kondenserande oljepannan Weishaupt Thermo Condens är godkänd för bränslen eldningsolja EL låg svavel enligt DIN 51603-1 och eldningsolja EL A Bio 10 enligt DIN 51603-6. Det är inte tillåtet att tillsätta tillsatser som bildar aska. På grund av den låga svavelhalten på max. 50 mg/kg är förbränningen miljövänlig, och värmeytorna kräver inte så ofta rengöring.

Pannan går mycket tyst tack vare den integrerade ljuddämparen för rökgas och tilluft. Bakom panndörren finns också en oljefilteravluftningsanordning som är lätt att underhålla.

För att oljepannan WTC-OB ska fungera säkert och ekonomiskt krävs en professionell och grundlig idrifttagning. Under idrifttagningen är driftsättningsassistenten i styrenheten till stor hjälp. Driftsättningsassistenten är standardutrustning och styr den kronologiska ordningen för idrifttagningsprocessen, som börjar med avluftning av hydraulik- och oljeledningar och slutar med optimering av brännarsteg 1 och 2.

Både användaren och installatören kan dra nytta av den modulära styrenheten WCM. Den innehåller specialanpassade moduler för många olika ändamål. Modulerna kommunicerar med varandra via eBUS och säkerställer därmed en säker värmetillförsel anpassad till behovet.

Up