Please select a page template in page properties.

Kondenserande gaspanna Thermo Condens WTC-GW 32-B

Med den nya Thermo Condens WTC-GW 32-B utvidgar Weishaupt den nya generationen av kondenserande gaspannor på 15 resp. 25 kW med pannan på 32 kW.

Den nya pannan för 32 kW är lättare att använda och ansluts med samma kontakt som de tidigare kondenserande gaspannorna. Montage och service har aldrig varit enklare.

Hydraulik och mekanik till vänster, elektronik till höger
I och med den vertikala indelningen av funktionsenheterna är de olika komponenterna såsom brännare, värmeväxlare, pump etc. översiktligt anordnade och lättillgängliga vid servicearbeten. Dessutom är hydrauliken och elektroniken avskärmade från varandra med vattentäta skott.

Garanterat i nivå
Den nya kondenserande gaspannan är enkel att installera och driftsätta. Skyddssockeln i styropor, som finns integrerad i förpackningen, har två praktiska handtagsöppningar, med vars hjälp pannan enkelt kan lyftas upp i montageskenan. Tack vare den hantverkarvänliga montageskenan och den dubbla nivåregleringsanordningen kan pannan inte bara snabbt riktas in i exakt nivå, utan även förskjutas horisontalt och vertikalt med upp till 10 mm. Detta är en mycket värdefull monteringshjälp, eftersom håltagning sällan kan utföras med millimeterpassning.

Högsta effektivitet tack vare högeffektivitetsvärmeväxlare
Den vidareutvecklade högeffektiva värmeväxlaren är tillverkad av en kvalitativt högvärdig aluminium/kisel-sandgjutning. Den utmärker sig genom en hög värmeledningsförmåga (6,7 x bättre än rostfritt stål), effektivitet, robusthet och sin långa livslängd. Med sin genomtänkta noppstruktur extraheras värmegaserna över värmeväxlarens yta. Resultatet är en verkningsgrad på 94 % och energieffektivitetsklass A.

Förbränningsreglering SCOT med utvidgat moduleringsområde
Det självkalibrerande Weishaupt SCOT-systemet säkerställer alltid, även vid olika gassammansättningar, en optimal förbränningskvalitet. Moduleringsområdet för den nya pannan på 32 kW når numera ända ner till 3,8 kW. Det är en stor fördel i dellastområdet som blir allt viktigare.

Snabb driftsättning
Efter kontroll av vissa villkor föreslår driftsättningsassistenten de hydraulikvarianter som är lämpliga. Med urvalet av den önskade hydrauliken kommer flera förinställda reglerparametrar. Det underlättar driftsättningen och är tidssparande.

Modulärt energimanagementsystem (WEM)
Det modulära energimanagementsystemet från Weishaupt är universellt användbart och kan utvidgas med en tilläggsmodul - även vid komplexa anläggningssystem. Standardregleringen i den kondenserande gaspannan omfattar en värmekrets och en varmvattenkrets. Dessutom kan upp till 24 ytterligare värmekretsar kopplas in. Alla extra värmekretsar ansluts till den centrala reglerenheten via en tilläggsmodul.

Komfortabel styrning via app eller webbläsare
Tack vare det standardmässiga LAN-gränssnittet och Weishaupts energimanagementportal kan den kondenserande gaspannan kommunicera enkelt och säkert över nätet med en dator, smarttelefon eller surfplatta. På så sätt infrias de högsta säkerhetsstandarder som finns just nu. Naturligtvis kan styrningen alltid ske via en manöverenhet i bostaden (valfritt).

Up