schweden sv Om företaget Weishauptgruppen

Weishauptgruppen

Företagen som ingår i Weishauptgruppen kompletterar varandra och bildar en perfekt enhet för en intelligent och ansvarsfull energihantering:
Weishaupt

Energiteknik

Weishaupts värmesystem, brännare, värmepumpar och solfångare utmärker sig genom sin långa livslängd och sin ekonomiska och tillförlitliga drift. De tillverkas i Tyskland och i Schweiz.

(www.weishaupt.de, www.weishaupt.se)

neuberger.

Energistyrning

Neuberger gör byggnader effektiva. Genom en intelligent sammankoppling och styrning av byggnadstekniska anläggningar minimeras energiförbrukningen i större byggnader och komplex.

(www.neuberger.net)

baugrund Süd

Energivinster

BauGrund Süd tillhör de ledande företagen inom marknära geotermi. Med en samlad erfarenhet från över 10 000 monterade anläggningar, långt över två miljoner borrmeter samt en maskinpark på över 30 borrinstrument kan företaget erbjuda helheltslösningar i form av produkt- och servicepaket i de länder där BauGrund Süd finns representerade.

(www.baugrundsued.de)

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.