schweden sv Service Fackordlista

Fackordlista

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Absorbator

När det gäller solvärme är absorbatorn den belagda metalliska yta som omvandlar solstrålningen till värmeenergi. Miro-Therm®-beläggningen som Weishaupt använder på sina heltäckande absorbatorer ger en väldigt hög effektivitet för denna omvandling.

Ackumulatortank

En teknisk apparat (behållare) som lagrar värmen effektivt. Insidan av behållaren, som berörs av dricksvattnet, består ofta av emalj, vilket ger en optimal varmvattenhygien. Energiförluster minimeras tack vare en utmärkt värmeisolering.

Avgasförlust

Med avgasförlust menas den energi som inte nyttjas när bränsle (t.ex. eldningsolja eller naturgas) förbränns. Det uppstår när avgaser med mycket höga temperaturer försvinner ut genom skorstenen.
För att kunna ta tillvara på dessa temperaturer och restenergin från avgaserna, används ett lågtemperatursystem, eller ännu hellre, ett kondenserande pann- eller värmesystem.

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.