Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Verbrennungsluft

Förbränningsluft innehåller upp till 21 % syre, vilket behövs vid varje förbränning. Dessutom finns 78 % kväve bundet i luften. För att fullständigt kunna förbränna 1 kubikmeter gas eller 1 liter eldningsolja behövs ungefär 10 kubikmeter förbränningsluft.

Up