Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Brenner

Den centrala delen i värmesystemet. Brännaren förbränner Bränsle  med luft och skapar på så sätt värme. Som Bränsle  används i regel eldningsolja eller gas. Modern teknisk utveckling av förbränningsstyrningen har reducerat emissionerna som uppstår till ett minimum och har ökat värmeutbytet väsentligt.

Up