schweden sv Service Fackordlista Verkningsgrad

Verkningsgrad

Skillnaden mellan tillförd och använd energi. Genom lägre avgastemperaturer såväl som lägre fram- och returledningstemperaturer blir värmesystemens verkningsgrad högre, vilket gör systemen mer effektiva.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.