schweden sv Service Fackordlista Vattenånga

Vattenånga

Höga temperaturer vid förbränning gör att vattenånga bildas av vatten och syre. Vid bildandet av vattenånga används energi som kan återvinnas genom kondensering.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.