schweden sv Service Fackordlista Framledningstemperatur

Framledningstemperatur

Uppvärmningsvattnets temperatur när det leds in i radiatorn. I regel håller det 70 °C vid radiatorstyrning (ca 40 °C vid golvvärme). Temperaturen är dock bara så hög vid låga utomhustemperaturer. Om utomhustemperaturen stiger reduceras framledningstemperaturen.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.