schweden sv Service Fackordlista Daggpunktstemperatur

Daggpunktstemperatur

Anger den temperaturnivå under vilken vattenångan i avgaserna övergår till kondensvatten (kondenseringsvärme och kondensvatten).

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.