schweden sv Service Fackordlista Kväveoxider

Kväveoxider

Förorenande utsläpp som kan orsaka "surt regn" (emissioner). I termen kväveoxider delas de olika gasformiga oxiderna från kvävet in. De förkortas även NOX, eftersom flera olika kväve-syre-föreningar kan uppstå till följd av kvävets olika oxideringssteg. Med modern pannteknik och moderna brännarsystem ligger kväveoxidutsläppen i vissa fall betydligt lägre än vad gränsvärdena kräver.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.