schweden sv Service Fackordlista Brinelösning

Brinelösning

En färdigblandad lösning bestående av vatten och frostskyddsmedel. Blandningen skyddar mot frost ner till -15 °C. Brinelösningen används som värmebärare i markkollektorer eller marksonder.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.