schweden sv Service Fackordlista SCOT-system

SCOT-system

SCOT-systemet används i kondenserande gaspannor (WTC-15A till 60A). Beroende på förbränningskvaliteten leds en varierad elektrisk ström via SCOT-elektroden som är placerad i mitten av flamman. Condensmanagern utvärderar signalen och vid behov korrigerar den förhållandet mellan gas och luft med gasventilen. På så sätt garanteras en hög förbränningskvalitet och låga emissioner över pannans arbetsområde. Dessutom är det möjligt att förbränna gaser av olika kvalitet utan att behöva ändra något på pannan eller att byta ut några delar. Condensmanagern kan även göra dessa korrigeringar med biogasblandningar.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.