schweden sv Service Fackordlista pH-värde

pH-värde

pH-värdet används för att mäta en lösnings surhetsgrad eller alkalitet. Ett pH-värde på 7 anger att lösningen är neutral. Värden under 7 tyder på att det är en syra, värden över 7 att det är en alkalisk (basisk) lösning. Vid förbränning av framförallt icke-svavelfattiga eldningsoljor kan svavelhaltiga syror eller svavelsyror uppstå under kondenseringsprocessen, vilket i sin tur sänker kondensatens pH-värde till < 7. Kondensaten från kondenserande oljepannor som drivs med svavelfattig eldningsolja har däremot ett pH-värde som är jämförbart med det från kondenserande gaspannor.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.