schweden sv Service Fackordlista Oljeförvärmare

Oljeförvärmare

En oljeförvärmare är en apparat eller en komponent som förbättrar eldningsoljornas viskositet. Uppvärmningen gör oljorna mer tunnflytande. Förvärmningsprocessen används t.ex. vid förbränning av tjockoljor, eftersom deras viskositet inte är tillräcklig för att finfördelas i brännarmunstyckena. Oljan förvärms även vid brännare med lägre effekt, såsom WL5-purflam®, för att oljan skall kunna finfördelas även efter en längre tids stillestånd och vid låga omgivningstemperaturer. Fördelarna med detta är ett lägre bränsleflöde (och därmed lägre effekter), en bättre förbränning med lägre emissioner samt förbättrade startförhållanden.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.