schweden sv Service Fackordlista Kondenserande gaspanna

Kondenserande gaspanna

Ett system där det cirkulerande uppvärmningsvattnet används till uppvärmning och vanligtvis även för varmvattenberedning. Apparaten är särskilt konstruerad för kondenseringen av vattenångan som finns i avgaserna och uppnår därför en mycket hög verkningsgrad.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.