schweden sv Service Fackordlista O2-reglering (syrereglering)

O2-reglering (syrereglering)

Förbränningskvaliteten mäts med en O2-sensor och en elektrod. Vid avvikelser justeras grundinställningarna omedelbart. På så sätt reduceras emissionerna och förbränningskvaliteten och effektiviteten hålls på en konstant hög nivå. Vid stora brännarsystem uppnår man en lägre bränsleförbrukning och därmed lägre bränslekostnader med en O2-reglering. Anmärkning: i brännare med högre effekt används en O2-sensor för O2-regleringen, i kondenserande gaspannor WTC används en joniseringselektrod (SCOT), liknande Lamda-sonden i en bilmotor.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.