schweden sv Service Fackordlista O2

O2

O2, syre, är en färg-, lukt- och smaklös gas som utgör ca 21 % av luften. Den är en nödvändig beståndsdel vid förbränningsprocessen.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.