schweden sv Service Fackordlista Kapacitetsfaktor (normerad utnyttjandegrad)

Kapacitetsfaktor (normerad utnyttjandegrad)

Förhållandet mellan avgiven och tillförd energi under en definierad tidsperiod.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.