schweden sv Service Fackordlista Låg NOx-teknik

Låg NOx-teknik

Brännarteknik som reducerar kväveoxidemissionerna NOx (bidrar till surt regn). Genom en kontinuerlig vidareutveckling inom brännartekniken har utsläppen av även dessa föroreningar kunnat minskas väsentligt.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.