schweden sv Service Fackordlista Konvektion

Konvektion

Transport av energi genom ett rörligt medium (luft, vatten, förbränningsgaser). Detta uttryck används ofta i samband med element. Rumsluften rör sig längs med den varam elementytan. Värmeenergin överförs genom denna rörelse.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.