schweden sv Service Fackordlista Kondensvatten

Kondensvatten

När avgaserna svalnat till en viss temperatur omvandlas den befintliga ångan till kondensvatten. Den energi som uppstår vid denna omvandling – kondensvärmen – kan användas.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.