schweden sv Service Fackordlista Kondenseringsvärme

Kondenseringsvärme

Extra värme från avgaserna. Kondens uppstår när avgaserna kyls ner, vilket frigör ytterligare energi. För naturgas uppgår denna extra potential – baserat på värmevärdet – till ca 11 %, för gasol runt 9 % och för eldningsolja 7 %.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.