schweden sv Service Fackordlista Koldioxid

Koldioxid

Koldioxid är en gas som uppstår vid förbränning av kolhaltiga ämnen. När koldioxiden ökar i jordens atmosfär uppstår klimatförändringar. Förhöjningen av jordens temperatur kallas för växthuseffekt. Mängden koldioxid kan reduceras genom att förminska bränsleförbrukningen.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.