schweden sv Service Fackordlista Kylmedel

Kylmedel

Vätska som används vid värmeöverföring i värmepumpar. Vid lågt tryck och låga temperaturer tar den upp värme, vid högt tryck och höga temperaturer avger den värme. Vid dessa processer ändrar vätskan form genom att kondensera respektive förångas.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.