schweden sv Service Fackordlista Värmevärde

Värmevärde

Anger värmemängden som frigörs vid fullständig förbränning av en kubikmeter gas (normaltillstånd) eller ett kilo eldningsolja, när det vatten som uppstår vid förbränningen har förångats. Det anges i enheten kWh/m3 eller kWh/kg samt med förkortningen värmevärde Hi.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.