schweden sv Service Fackordlista Eldningsolja, Eo 1 – svavelfattig

Eldningsolja, Eo 1 – svavelfattig

En högvärdig produkt utvunnen genom råoljeförädling. Det särskilt tunna och lättflytande bränslet, som består av kolväten, får inte överskrida en svavelhalt på 50 mg/kg. Minimikraven på kvaliteten är fastställda i (den tyska) normen DIN 51603-EL-1-schwefelarm.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.