schweden sv Service Fackordlista Värmekurva

Värmekurva

Med hjälp av värmekurvan (eller temperaturkurvan) ställs panntemperaturen in i förhållande till utomhustemperaturen. En låg utomhustemperatur ger en hög panntemperatur. Värmekurvans inställning är mycket viktig för en effektiv värmedrift och kontrolleras noga vid varje servicetillfälle.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.