schweden sv Service Fackordlista Energiförlust

Energiförlust

Energi som går förlorad. Man jämför differensen mellan tillförd energi och använd energi. Moderna värmesystem från Weishaupt reducerar energiförlusterna till ett minimum genom effektiva värmeväxlare och utmärkt värmeisolering.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.