schweden sv Service Fackordlista Energibärare

Energibärare

Eldningsolja, bioolja, naturgas, gasol och biogas används som bränsle. Vid förbränning frigörs deras energiinnehåll (bränsle).

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.