schweden sv Service Fackordlista Energiresurser

Energiresurser

Man skiljer på ändliga energikällor som finns tillgängliga i begränsad omfattning, såsom olja och gas, vilka därför måste användas väldigt sparsamt, och förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft (förnybara energier). Trots stora framsteg kommer dessa resurser, även på längre sikt, bara kunna täcka en liten del av vårt energibehov på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.