schweden sv Service Fackordlista Emissioner

Emissioner

Samlingsbegrepp för miljöfarliga ämnen, vilka reduceras till ett minimum genom en konsekvent vidareutveckling av brännartekniken – en marknad där Weishaupt är världsledande. Framförallt har kväveoxidutsläppen (en bidragande orsak till surt regn) sänkts drastiskt de senaste åren. Inte ens vid en störningsfri och kontrollerad drift kan utsläpp från äldre värmesystem mäta sig med de låga utsläppsnivåer som är möjliga med den senaste tekniken.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.