schweden sv Service Fackordlista CO2

CO2

CO2, koldioxid, är en gas som frigörs vid de flesta förbränningsprocesser - det sker t.ex. även i människokroppen vid utandning. Denna gas bidrar till växthuseffekten och är därmed också en av orsakerna till den globala uppvärmningen. Genom växternas fotosyntes omvandlas dock gasen även till syre (O2). Tack vare årtionden av forskning och erfarenhet är Weishaupts brännare och värmesystem högeffektiva, vilket ger väldigt låga koldioxidutsläpp.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.