schweden sv Service Fackordlista Kondenserande system

Kondenserande system

Kondenserande pannor utgör det allra bästa inom värmeteknik för privathushåll – med en hög energiutvinning, låga emissioner, överkomliga inköpskostnader och mycket välbeprövad teknik. Kondenserande pannor reglerar värmen i förhållande till värmebehovet med hjälp av utomhustemperaturen samtidigt som avgasvärmen återanvänds. Med andra system skulle den ha försvunnit ut genom skorstenen. I och med detta uppstår kondensvatten i pannan. Därför består den integrerade värmeväxlaren av korrosionsbeständigt material. Effektiviteten hos den här typen av kondenserande system uppnår i praktiken gränserna för vad som är teoretiskt möjligt – en mer optimal bränsleanvändning finns inte.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.