schweden sv Service Fackordlista Brännvärde

Brännvärde

Anger värmemängden som frigörs vid fullständig förbränning av en kubikmeter gas (normaltillstånd) eller ett kilo eldningsolja, när det vatten som uppstår vid förbränningen har blivit flytande. Det anges i enheten kWh/m3 eller kWh/kg samt med förkortningen brännvärde Hs.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.