schweden sv Service Fackordlista Bränsle

Bränsle

Eldningsolja, naturgas, gasol och biogas används som bränsle och består huvudsakligen av kolväteföreningar. Vid förbränning med luft frigörs deras energiinnehåll, som då kan användas.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.