schweden sv Service Fackordlista Brännare

Brännare

Den centrala delen i värmesystemet. Brännaren förbränner bränsle med luft och skapar på så sätt värme. Som bränsle används i regel eldningsolja eller gas. Modern teknisk utveckling av förbränningsstyrningen har reducerat emissionerna som uppstår till ett minimum och har ökat värmeutbytet väsentligt.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.