schweden sv Service Fackordlista Stilleståndsförlust

Stilleståndsförlust

Stilleståndsförlust är en del av den outnyttjade energin. Den uppstår bland annat när den befintliga värmen försvinner ut genom avgasledningarna när brännaren i pannan stängs av. Ett särskilt spjäll i avgassystemet eller i brännarens tilluft reducerar förlusten betydligt, vilket ökar effektiviteten.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.