schweden sv Service Fackordlista Strålningsförlust

Strålningsförlust

Energi som går förlorad då t.ex. delar i en värmeanläggning avger värme vid oisolerade punkter eller släpper igenom värme genom isoleringen. Detta sker framförallt vid rörledningar och icke isolerade delar i varmvatten- och värmekretsarna.

Tillbaka

Önskar ni en tryckt broschyr?

Boka personlig rådgivning av en Weishauptspecialist.